Aktuality

Novinky z centra voľného času

Chemická olympiáda bude!

piatok, 24 apríl 2020

Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png");">?

Súťažiaci si úlohy v daný súťažný deň stiahnu zo stránky www.olympiady.sk, kde budú zverejnené v deň konania súťaže o 14:00 h. Okrem teoretických úloh sa vyššie kolá súťaže neukrátia ani o praktické úlohy. Tie však budú iba virtuálne – teda pôvodne praktické úlohy, v ktorých budú doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bude vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky. Súťažiaci dané úlohy v presne stanovenom časovom limite vypracujú a zašlú elektronickou poštou svojmu učiteľovi (v prípade domáceho a školského kola) alebo príslušnému predsedovi okresnej, resp. krajskej komisie (v prípade okresného a krajského kola).

Harmonogram kôl Chemickej olympiády prebiehajúcich dištančnou formou nájdete na:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/chemicka-olympiada-bude-.ale....

Všetkým žiakom, rodičom, kolegom - pedagógom ponúka CVČ na FB stránke aktivity k zmysluplnému tráveniu voľného času - kreatívne aktivity, športové aktivity, hudobno - pohybové aktivity, neformálne vzdelávania a iné. 

CVČ na Facebook-u

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to ale súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží. 

Aktuálne sa pripravuje na realizáciu súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží dištančnou formou Geografická olympiáda, Olympiáda v informatike a Turnaj mladých fyzikov.    

 

Link na zdroj IUVENTA.SK

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) vydal primátor mesta nasledujúci príkaz:

Dňa 13. 03. 2020 sa uzatvárajú pre žiakov a návštevníkov všetky základné, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

OZNAM

utorok, 10 marec 2020

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

  • Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),
  • Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),
  • Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),
  • Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),
  • Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),
  • Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),
  • Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).
V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať na našej webovej stránke.

 

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/zrusene-su-niektore-okresne-krajske-a-celostatne-kola-olympiad.alej?ind

Koronavírus

pondelok, 09 marec 2020

Milí rodičia, žiaci kolegovia . Dňa 5.3.2020 sme vás na našej FB stránke informovali o usmernení MŠ SR k šíreniu koronavírusu. OZNAMUJEM Vám, že v týždni od 09.03.2020 do 13.03.2020 CVČ ruší všetky plánované kultúrne a športové súťaže okresného charakteru. Súťaže budú realizované v náhradných termínoch , o ktorých budeme školy vopred informovať. Za porozumenie Vám ďakujeme. Riaditeľka CVČ Mgr. I. Lindemanová

V utorok 11.2.2020 sa na SOŠ Garbiarska stretli hráčky 3 stredných škôl na okresnom kole vo florbale. Hrali proti sebe systémom každý s každým. Najviac sa darilo dievčatám zo Spišskej Starej Vsi, ktoré vyhrali oba súboje a postúpili na Krajské kolo. Druhé miesto obsadili hráčky z domácej školy SOŠ Garbiarska a tretie miesto patrí dievčatám zo SOŠ Agropotravinárska a technická.

Chlapci z 3 stredných škôl sa stretli v stredu 12.2.2020 v Mestskej športovej hale v Kežmarku na okresnom kole v basketbale. Suverénne triumfovali hráči Gymnázia Kežmarok, keď oba svoje zápasy jednoznačne vyhrali a postúpili na Krajské kolo. Druhé miesto obsadili basketbalisti z Hotelovej akadémie a na treťom mieste sa umiestnili hráči z SSŠ Biela voda.

Dievčatá 4 stredných škôl sa stretli vo štvrtok 13.2.2020 v Mestskej športovej hale v Kežmarku na okresnom kole v basketbale. Hrali proti sebe systémom každý s každým. Všetky 3 zápasy dokázali vyhrať basketbalistky z Gymnázia Spišská Stará Ves a postúpili na Krajské kolo. Druhé miesto obsadili dievčatá SOŠ Agropotravinárska a technická a na treťom mieste skončili dievčatá SOŠ Garbiarska. Hráčky SSŠ Biela voda obsadili konečné 4. miesto.

V utorok 18.2.2020 sa v Spišskej Starej Vsi stretlo 5 chlapčenských basketbalových tímov na okresnom kole v basketbale žiakov ZŠ. Hrali proti sebe systémom každý s každým. Najmenej šťastia a na konečnom piatom mieste sa umiestnili hráči z Veľkej Lomnice. Domáca Spišská Stará Ves skončila na štvrtom mieste. Bronzovú pozíciu si vybojovali hráči ZŠ s MŠ Nižná brána, na druhom mieste sa umiestnili chlapci z Lendaku a titul pre školský rok 2019/2020 smeruje do rúk ZŠ Dr. D. Fischera, ktorí postúpili na Krajské kolo.

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie