Aktuality

Novinky z centra voľného času

Voľné pracovné miesto.

  • ·Informácia o voľnom pracovnom mieste

V zmysle § 84 ods.(1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa:    Centrum voľného času

Sídlo zamestnávateľa:     Gen. Štefánika 47, 060 01

Kontaktná osoba:             Mgr. Martin Remeň

                                        cTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

                                             052/ 468 46 42 , 0911816666

Kategória PZ:                   vychovávateľ 

Termín nástupu:               ihneď

Kvalifikačné predpoklady:  podľa §11 ods.(1) zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové ohodnotenie:   Príloha zákona č. 224/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 915 €/ mesačne  ( tabuľkovo podľa odpracovaných rokov).

Pracovné podmienky :   Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2021

Osobnostné predpoklady:

  • ·Bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita

Požadované doklady:

  • ·Doklady o vzdelaní (fotokópie, k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,  príp. osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
  • ·Profesijný životopis
  • ·Potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
  • ·Odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
  • ·Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č.18/2018 Zb.z.

Svoje žiadosti posielajte na horeuvedenú adresu . 

                                                                                                                             Mgr. Ladislav Petras, poverený riadením CVČ         

Prvý letný športový tábor prebehol úspešne. Vďaka skvelým trénerom a animátorkám si ho naplno užilo vyše 70 detí :)

View the embedded image gallery online at:
http://www.cvc-kezmarok.sk/aktuality#sigProIdecbe43e1a2

10.6.2020 OTVÁRAME!!!

streda, 10 jún 2020

Bližšie info ohľadom denných táborov Vám podáme hneď po zverejnení UVZ SR - relevantné info sú k dispozícii iba pre pobytové tábory.. Rozhodnutie MŠ SR si môžete pozrieť na:

Chemická olympiáda bude!

piatok, 24 apríl 2020

Slovenská komisia Chemickej olympiády v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pripravila dištančné kolá Chemickej olympiády pre kat. B, C a D. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t99/1.5/16/1f4a5.png");">?

Súťažiaci si úlohy v daný súťažný deň stiahnu zo stránky www.olympiady.sk, kde budú zverejnené v deň konania súťaže o 14:00 h. Okrem teoretických úloh sa vyššie kolá súťaže neukrátia ani o praktické úlohy. Tie však budú iba virtuálne – teda pôvodne praktické úlohy, v ktorých budú doplnené experimentálne výsledky a pozorovania. Úlohou súťažiacich bude vyhodnotiť výsledky a pozorovania a odpovedať na súvisiace teoretické otázky. Súťažiaci dané úlohy v presne stanovenom časovom limite vypracujú a zašlú elektronickou poštou svojmu učiteľovi (v prípade domáceho a školského kola) alebo príslušnému predsedovi okresnej, resp. krajskej komisie (v prípade okresného a krajského kola).

Harmonogram kôl Chemickej olympiády prebiehajúcich dištančnou formou nájdete na:

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/chemicka-olympiada-bude-.ale....

Všetkým žiakom, rodičom, kolegom - pedagógom ponúka CVČ na FB stránke aktivity k zmysluplnému tráveniu voľného času - kreatívne aktivity, športové aktivity, hudobno - pohybové aktivity, neformálne vzdelávania a iné. 

CVČ na Facebook-u

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to ale súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží. 

Aktuálne sa pripravuje na realizáciu súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží dištančnou formou Geografická olympiáda, Olympiáda v informatike a Turnaj mladých fyzikov.    

 

Link na zdroj IUVENTA.SK

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prihlásenie