Centrum voľného času
Kežmarok

Nič tak prenikavo neodhalí dušu spoločnosti ako spôsob,

ktorým sa správa k svojim deťom.

Príbeh nášho Centra voľného času

Vznikli sme v roku 2004

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Máte viac otázok? Sme tu pre Vás!

Spoločne pre mládež v našom meste!

Aktuality

Športový karneval pre malých i veľkých

V piatok 28. októbra sa uskutočnil v športovej hale Focus+ športový karneval pre malých i veľkých. Karnevalu sa zúčastnilo vyše 200 detí a rodičov. Deti mali veľmi pekné a zaujímavé masky, nenechali sa zahanbiť ani mnohí rodičia svojimi maskami. Deti

Centrum
voľného
času
Kežmarok

Športový karneval pre malých i veľkých

V piatok 28. októbra sa uskutočnil v športovej hale Focus+ športový karneval pre malých i veľkých. Karnevalu sa zúčastnilo vyše 200 detí a rodičov. Deti mali veľmi pekné a zaujímavé masky, nenechali sa zahanbiť ani mnohí rodičia svojimi maskami. Deti

Čítajte viac »
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt