Centrum voľného času
Kežmarok

Nič tak prenikavo neodhalí dušu spoločnosti ako spôsob,

ktorým sa správa k svojim deťom.

Príbeh nášho Centra voľného času

Vznikli sme v roku 2004

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Máte viac otázok? Sme tu pre Vás!

Spoločne pre mládež v našom meste!

Aktuality

V KEŽMARKU AJ V MARCI MOHLI BYŤ VIANOCE

Vďaka úspešnému projektu ZŠ Grundschule boli aj v marci Vianoce. Finančná čiastka takmer 2000 Eur z projektu podpory regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám poslúžila na zakúpenie divadelných kostýmov, ozvučenia, stoličiek pre divákov, vianočných dekorácií i Betlehema.

Talenty novej Európy

Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do programu Talenty novej Európy a získať grant na rozvoj svojho nadania. Medzi talentované deti a mladých ľudí opäť rozdelia až 66 000 €. Grantový program TNE už 16. rok finančne podporuje výnimočne

Centrum
voľného
času
Kežmarok

V KEŽMARKU AJ V MARCI MOHLI BYŤ VIANOCE

Vďaka úspešnému projektu ZŠ Grundschule boli aj v marci Vianoce. Finančná čiastka takmer 2000 Eur z projektu podpory regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám poslúžila na zakúpenie divadelných kostýmov, ozvučenia, stoličiek pre divákov, vianočných dekorácií i Betlehema.

Čítajte viac »

Talenty novej Európy

Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do programu Talenty novej Európy a získať grant na rozvoj svojho nadania. Medzi talentované deti a mladých ľudí opäť rozdelia až 66 000 €. Grantový program TNE už 16. rok finančne podporuje výnimočne

Čítajte viac »
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt