Aktálne dianie v centre

Deň detí so záchrannými zložkami v CVČ

V pondelok 29.5.2023 sme na ihrisku Centra voľného času privítali viac ako 200 detí MŠ pri príležitosti Dňa detí. Deti si mohli vyskúšať prácu policajtov, hasičov alebo záchranárov, ktorí si pripravili bohatý program. Odfotili sa s maskotmi a na záver

Čítajte viac »

Detská Hernička MACÍK

Hernička Macík je vhodná pre deti do 3 rokov. Jej cieľom je rozvíjať prosociálne správanie detí, jemnú motoriku, komunikačnú schopnosť a kompetenciu hrať sa. Ponúkame deťom zážitkové učenie formou rôznych besied, aktivít a hier. Participujeme s odbornými zamestnancami v oblasti

Čítajte viac »

Príbeh nášho Centra voľného času

Vznikli sme v roku 2004

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Máte viac otázok? Sme tu pre Vás!

Centrum
voľného
času
Kežmarok

Deň detí so záchrannými zložkami v CVČ

V pondelok 29.5.2023 sme na ihrisku Centra voľného času privítali viac ako 200 detí MŠ pri príležitosti Dňa detí. Deti si mohli vyskúšať prácu policajtov, hasičov alebo záchranárov, ktorí si pripravili bohatý program. Odfotili sa s maskotmi a na záver

Čítajte viac »

Detská Hernička MACÍK

Hernička Macík je vhodná pre deti do 3 rokov. Jej cieľom je rozvíjať prosociálne správanie detí, jemnú motoriku, komunikačnú schopnosť a kompetenciu hrať sa. Ponúkame deťom zážitkové učenie formou rôznych besied, aktivít a hier. Participujeme s odbornými zamestnancami v oblasti

Čítajte viac »

Kynologická súťaž – 25.05.2023

Dňa 25.5.2023 sa v areáli CVČ Kežmarok konala súťaž detí kynologickeho krúžku pod vedením trénerov p. Maroša Garbu, Jána Luxa a Tomáša Harabina. Súťaže sa zúčastnilo 7 detí so svojimi štvornohými zverencami. Daniela Semančiková s Molly, Marcelka Pavlíková s Lindou,

Čítajte viac »
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt