Centrum voľného času
Kežmarok

Nič tak prenikavo neodhalí dušu spoločnosti ako spôsob,

ktorým sa správa k svojim deťom.

Príbeh nášho Centra voľného času

Vznikli sme v roku 2004

Centrum voľného času v Kežmarku ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou existuje od 1.januára 2004 na základe Zriaďovacej listiny vydanej zriaďovateľom Mestským úradom v Kežmarku.

CVČ je školským zariadením, ktorého hlavnou náplňou je utvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Podrobnosti o organizácií, prevádzke a rozsahu poplatkov upravuje nášmu zariadeniu vyhláška MŠV SR č.291/1994 Z. z. o centrách voľného času.

Orientuje sa na organizovanie letných táborov formou dennej dochádzky alebo pobytom vo vybraných rekreačných zariadeniach k tomu určených. Prevážne v školách v prírode. Taktiež sem patria všetky letné prázdninové aktivity pre deti z mesta ale aj blízkeho okolia.

Máte viac otázok? Sme tu pre Vás!

Spoločne pre mládež v našom meste!

Aktuality

Podporme výstavbu Kaufland parku v našom meste!

Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sa rozhodla Spoločnosť Kaufland dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre

Aktívne prežitie leta spojené so vzdelávaním v Centre voľného času

Centrum voľného času (CVČ) v Kežmarku je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež aj počas letných prázdnin. Leto v centre voľného času V mesiaci júl sme si pre deti pripravili štyri turnusy letných táborov. Dva turnusy

Centrum
voľného
času
Kežmarok

Podporme výstavbu Kaufland parku v našom meste!

Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sa rozhodla Spoločnosť Kaufland dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre

Čítajte viac »
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt