Domov

Centrum
voľného
času
Kežmarok

Prihlášky na krúžky v školskom roku 2024/2025

Pripravujeme pre vás širokú ponuku krúžkov na nový školský rok už teraz. Už v prvých dňoch leta vám ich predstavíme. Ak už viete na ktorý z krúžkov sa chcete prihlásiť, môžete si stiahnuť a vyplniť prihlášku na týchto odkazoch: Prihláška

Čítajte viac »

Vyhodnotenie VI. ročníka lezeckej ligy CVČ

V stredu 13. júna 2024 sa konalo slávnostné vyhodnotenie VI. ročníka lezeckej ligy CVČ. Lezeckú ligu v školskom roku 2023/2024 absolvovalo dovedna 50 lezcov. 29 dievčat a 21 chlapcov, ktorí boli rozdelení podľa veku a pohlavia do 6. kategórií. Súťaž

Čítajte viac »
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt