CrossFit pre deti je modifikovaný tréningový program zameraný na vývoj fyzickej kondície, sily, vytrvalosti a koordinačných schopností u detí. Cieľom je nielen podporiť fyzický rozvoj, ale aj vytvoriť pozitívne návyky týkajúce sa zdravia a pohybu od útleho veku.