Detská hernička Macík je vhodná pre deti do 3 rokov. Jej cieľom jej rozvíjať prosociálne správanie detí, jemnú motoriku, komunikačnú schopnosť a kompetenciu hrať sa. Ponúkame deťom zážitkové učenie formou rôznych besied, aktivít a hier. Participujeme s odbornými zamestnancami v oblasti pedagogiky a medicíny.