Kynológia je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom psov a ich chovateľstvom. Zahrnuje rôzne aspekty spojené s plemenami, správaním, tréningom, zdravím a všeobecným pôsobením psov na ľudí a spoločnosť. Kynológia hraje dôležitú úlohu pri posilňovaní vzťahov medzi ľuďmi a psami, ako aj pri zabezpečení toho, aby sa psy stávali dobre zaškolenými a zdravými spoločníkmi.