Táto aktivita prináša detom mnoho prospechov a výhod, ktoré ovplyvňujú ich fyzický, duševný, emocionálny a sociálny rozvoj. Farmárčenie umožňuje deťom učiť sa o prírode a procesoch rastlinného rastu. Majú možnosť pozorovať, ako semienka klíčia, ako rastú rastliny a ako sa menia pod vplyvom počasia a ročných období.