kolektívnych športoch sa deti učia spolupracovať, komunikovať a prispievať k úspechu tímu. Tímová práca je cenná dovednosť, ktorá sa uplatní aj v iných oblastiach života.