Šport má pre deti veľký význam a prináša množstvo prospešných aspektov, ktoré ovplyvňujú ich fyzický, duševný, sociálny a emocionálny rozvoj.