Športová strelba z luku je precízna a technická disciplína, ktorá kombinuje fyzičku a duševnú prípravu. Cieľom je strieľať šípy do terča s čo najlepšou presnosťou. Športová strelba z luku má dlhú históriu a je populárna na celom svete. Jej varianty sa zúčastňujú na olympijských hrách, medzinárodných súťažiach a súťažiach na národných úrovniach.