Centrum voľného času v Kežmarku
Dopravné ihrisko

Aktuality

 • CVČ aktívna na fb stránke - pomoc pre všetkých ktorí hľadajú nové námety pre voľnočasové aktivity

  Všetkým žiakom, rodičom, kolegom - pedagógom ponúka CVČ na FB stránke aktivity k zmysluplnému tráveniu voľného času - kreatívne aktivity, športové aktivity, hudobno - pohybové aktivity, neformálne vzdelávania a iné. 

  CVČ na Facebook-u

 • Ministerstvo povolilo dištančnú formu predmetových olympiád

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 25. 3. 2020 informovalo, že je v platnosti zákaz organizovania súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení. Netýka sa to ale súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v kompetencii organizátorov súťaží. 

  Aktuálne sa pripravuje na realizáciu súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťaží dištančnou formou Geografická olympiáda, Olympiáda v informatike a Turnaj mladých fyzikov.    

   

  Link na zdroj IUVENTA.SK

 • Nariadenie primátora mesta Kežmarok

  Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s koronavírusom (COVID19) vydal primátor mesta nasledujúci príkaz:

  Dňa 13. 03. 2020 sa uzatvárajú pre žiakov a návštevníkov všetky základné, materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok

 • OZNAM

  Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR sa od 10. 3. do 23. 3. 2020 z dôvodu aktuálnej situácie v šírení koronavírusu COVID-19 rušia nasledovné okresné, krajské a celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží:

  • Fyzikálna olympiáda, kat. A, krajské kolo (10. 3. 2020) a kat. E, F, okresné kolo (18. 3. 2020),
  • Olympiáda v španielskom jazyku, celoštátne kolo (10. – 11. 3. 2020),
  • Biologická olympiáda, kat. A a B, krajské kolo (11. a 12. 3. 2020),
  • Olympiáda v ruskom jazyku, krajské kolo (13. 3. 2020),
  • Chemická olympiáda, kat. B, školské kolo (13. 3. 2020) a kat. D, okresné kolo (20. 3. 2020),
  • Matematická olympiáda, kat. A, celoštátne kolo (22. – 25. 3. 2020) a kat. Z9, krajské kolo (17. 3. 2020),
  • Olympiáda v nemeckom jazyku, celoštátne kolo (22. – 23. 3. 2020).
  V rámci možností budú stanovené náhradné termíny konania uvedených kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, o ktorých vás budeme informovať na našej webovej stránke.

   

  https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/zrusene-su-niektore-okresne-krajske-a-celostatne-kola-olympiad.alej?ind

 • Koronavírus

  Milí rodičia, žiaci kolegovia . Dňa 5.3.2020 sme vás na našej FB stránke informovali o usmernení MŠ SR k šíreniu koronavírusu. OZNAMUJEM Vám, že v týždni od 09.03.2020 do 13.03.2020 CVČ ruší všetky plánované kultúrne a športové súťaže okresného charakteru. Súťaže budú realizované v náhradných termínoch , o ktorých budeme školy vopred informovať. Za porozumenie Vám ďakujeme. Riaditeľka CVČ Mgr. I. Lindemanová

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prihlásenie