Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády kat. D-TP.

8 dievčat a 2 chlapci z 5 základných škôl sa stretli na ZŠ s MŠ sv. Kríža, kde ukázali svoje schopnosti a vedomosti z Biológie.

Všetci súťažiaci sa stali úspešnými riešiteľmi čomu sa veľmi tešíme.

Mladým biológom a biologičkám ďakujeme za účasť a najlepším srdečne blahoželáme.

 

VÝSLEDKY:

  1. miesto – Angela ABRAHAMSEOVÁ (ZŠ s MŠ sv. Kríža)
  2. miesto – Viera KOŠČÁKOVÁ (ZŠ Dr. D. Fischera)
  3. miesto – Alžbeta BAKOVÁ (ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce)