Centrum voľného času  Kežmarok v spolupráci so Šport je cesta-hokejbal o.z  organizuje letný hokejbalový turnaj 3+1.

Kedy : 29.7.2023 od 16:00

Kde : multifunkčné ihrisko v Centre voľného času Kežmarok

Systém turnaja : 3+1 (3 hráči v poli + 1 brankár v celej výstroji )

Hrací čas a program turnaja : podľa prihlásených mužstiev (predpokladaný čas zápasu 1-krát 20 minút bez zastavovania)

Kategória : dospelí (od 16 rokov)

Registračný poplatok : 20 eur na mužstvo (výdaje spojené s organizáciou, občerstvenie, medaile)

Bližšie informácie a prihlásenie na turnaj do 24.7.2023 a na telefónnom čísle : 0904381384 Milan Glevaňák