Archives for Aktuality

Športový karneval pre malých i veľkých

V piatok 28. októbra sa uskutočnil v športovej hale Focus+ športový karneval pre malých i veľkých. Karnevalu sa zúčastnilo vyše 200 detí a rodičov. Deti mali veľmi pekné a zaujímavé masky, nenechali sa zahanbiť ani mnohí rodičia svojimi maskami. Deti si mohli zašportovať v troch jednoduchých športových disciplínach a rodičia mali súťaž vo vyrezávaní tekvíc. Zábava pokračovala diskotékou od DJ EDA HORÁNSKEHO. Celú akciu zastrešilo CVČ Kežmarok v spolupráci s Milanom Glevaňákom, akcia patrila pod Kežmarok Európske mesto športu 2022.

Read more

Príhovor riaditeľky Centra voľného času k začiatku školského roka 2022/2023

Po prázdninách a dovolenkách opäť prichádzajú žiaci a študenti do školských lavíc. Verím, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Začiatkom septembra sa totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj žiakov.
Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.
Škola nie je len miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale zároveň priestorom, v ktorom by sa mali cítiť dobre, tvorivo, slobodne, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti a naplno popustiť uzdu svojej fantázii.
Na svoj prvý vstup do školy sa určite tešia všetci prváčikovia. V škole sa naučia nielen čítať a písať, dostanú základy z matematiky, ale čaká ich svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti, vyučovanie cudzích jazykov, spomienky na predkov a krásy regiónu v predmetoch školského vzdelávacieho programu.
Aj našich deviatakov čaká náročný školský rok. Majú pred sebou dôležitú úlohu vybrať si povolanie, na ktoré sa budú pripravovať na strednej škole, čaká ich testovanie a prijímacie skúšky, na ktoré sa musia dôsledne a zodpovedne pripravovať. Ale aj ostatných žiakov čaká desať mesiacov usilovnej práce, aby získali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, venovali sa svojim záľubám.
Neodmysliteľnou súčasťou škôl nášho mesta sú ich zamestnanci. Všetkým pracovníkom škôl – pedagogickým i nepedagogickým – prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.
Na záver želám všetkým veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby každá škola mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok 2022/2023.
Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže
Mestského úradu Kežmarok

Read more

Podporme výstavbu Kaufland parku v našom meste!

Pohyb na čerstvom vzduchu a motivácia k zdravému životnému štýlu je veľmi dôležitá. Preto sa rozhodla Spoločnosť Kaufland dať mestám a mestským častiam možnosť zúčastniť sa projektu o nové športovo-oddychové areály Kaufland Park a dopriať tak svojim obyvateľom miesto pre relax a pobyt na čerstvom vzduchu.

Do súťaže sa zaregistrovalo i mesto Kežmarok. Hlasovanie verejnosti prebieha na stránke www.kauflandpark.sk.

Návštevník, ktorý sa rozhodne zapojiť do hlasovania sa na stránke pri prvej návšteve zaregistruje. Pokiaľ má už na stránke vytvorený účet, tak sa doň musí prihlásiť. Na registráciu použije e-mailovú adresu. Návštevník bude následne vyzvaný na zadanie telefónneho čísla, na ktoré bude zaslaná overovacia SMS s vygenerovaným kódom. Po zadaní správneho kódu sa dokončí registrácia. Po dokončení registrácie sa udelí hlas mestu/mestskej časti, ktorú si návštevník zvolil. Návštevník môže hlasovať za jeden deň iba jedenkrát.

Držme si palce!

Podporujme hlasovanie a získajme pre mesto Kaufland Park!

Read more

Aktívne prežitie leta spojené so vzdelávaním v Centre voľného času

Centrum voľného času (CVČ) v Kežmarku je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež aj počas letných prázdnin.

Leto v centre voľného času

V mesiaci júl sme si pre deti pripravili štyri turnusy letných táborov. Dva turnusy s názvom Letný športový prímestský tábor  pod vedením Milana Glevaňáka. Tábory sú zamerané na podporu fair play súťaživosti v športe, začlenenie jednotlivca do kolektívu, zlepšenie športových schopností a návykov v športe, kolektívne, individuálne a netradičné športy, ako je futbal, hokejbal, florbal, basketbal, volejbal, atletika, gymnastika, bicyklovanie, lezecká stena, posilňovanie vlastným telom, mobilita, obratnosť, odrazová sila, ale pamätalo sa i na animačné hry, kultúrny program a besedy so športovcami.

Uskutočnil sa taktiež jeden turnus tábora Cestou necestou okolo Kežmarku pod vedením Martina Trajčíka, ktorý bol zameraný na turistické vychádzky do okolia nášho mesta, ale aj do Vysokých Tatier, aj v tomto tábore prebiehali rôzne športové aktivity, bonusom je precvičenie angličtiny. Účastníci sa učia na tábore správať sa v prírode, dozvedia sa o ochrane prostredia, v ktorom žijú, poznávajú rastliny a živočíchy, ktoré žijú v tomto prostredí.

V júli taktiež centrum zorganizovalo jeden turnus Lezeckého kempu pod vedením pána Martina Remeňa. Deti sa učia pohybovať na lezeckej stene a používať lezecký materiál. Majú zabezpečených inštruktorov lezenia a horského vodcu UIAGM. Svoje lezecké schopnosti si overia na lezení na skale. V mesiaci august sú pre deti pripravené ešte dva turnusy Letného prímestského športového tábora pod vedením p. Glevaňáka. V letných táboroch majú deti zabezpečenú stravu, pitný režim, dopravu, športový materiál, trénerov, animátorov a vstupné.

Pomáhali aj pri organizácii festivalu EĽRO

Centrum voľného času sa svojím programom podieľalo aj na festivale Európske ľudové remeslo, ktoré sa konalo od 8. až 10. júla. Pre deti sme mali pripravené dve zóny, a to vonkajšiu a vnútornú. Vo vonkajšej zóne sme realizovali maľovanie na tvár, deti si mohli zahrať stolný futbal, alebo hodiť lietajúcim tanierom na kôš. Ak boli unavené, oddýchli si v hamákoch, alebo na sedacích vakoch, ktoré na oddych často využívali aj dospelí. Pre menšie deti bol prichystaný domček, šmýkalka a malá hojdačka. Vo vnútornej zóne zase mali možnosť skladať Lego a iné stavebnice na koberci, zahrali si puzzle, alebo si mohli vymaľovať omaľovánky s historickými pamiatkami mesta Kežmarok. V zadnej časti bol pripravený priestor pre mamičky s malými bábätkami, ktoré ich tam mohli prebaliť a nakŕmiť.

S deťmi sa hrali animátori a maľovanie na tvár zabezpečili členovia študentského parlamentu. Rodičia ocenili priestor, v ktorom si s deťmi mohli oddýchnuť a zahrať sa, pretože pre malé deti je účasť na EĽRE pomerne náročná záležitosť. Tiež sa im páčil priestor, ktorý bol bezbariérový a mohli sa tam dostať pohodlne aj s kočiarom.

Nový školský rok 2022/2023

Aktivity centra budú pokračovať v novom školskom roku záujmovou činnosťou, ktorá bude prebiehať od októbra do konca mája. Začiatkom septembra plánujeme zorganizovať Deň otvorených dverí v areáli CVČ. Na tomto dni chceme deťom predstaviť krúžky, do ktorých sa môžu zapísať. Niektoré krúžky už máme dohodnuté, ale na otvorení ďalších sa ešte pracuje, takže konečný zoznam bude až na začiatku septembra. Veríme, že ponuka bude pestrá a pre žiakov zaujímavá. Zatiaľ máme dohodnuté tieto krúžky: Šport pre všetkých, Šachový, Karate, Plávanie, In line lyžovanie, Teraristika, Lesná pedagogika, Šport, Bedminton, Joga pre deti. Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili krúžky, v ktorých by si deti mohli rozvíjať svoju umeleckú stránku a kreativitu, ako tanečný, práca s hlinou, a podobne. Uvidíme, čo z našich plánov sa nám podarí zrealizovať.

Súčasťou areálu CVČ je aj multifunkčné ihrisko, ktoré je využívané širokou verejnosťou a deťmi na rôzne športové hry, hlavne loptové. Uskutočnili sa tam aj športové akcie pod záštitou Európskeho mesta športu, napr. zumba, pound a cvičenia mobility. Ihrisko je využívané aj počas letných športových táborov.

Na jeseň plánuje CVČ už spomínaný Deň otvorených dverí spojený s prezentáciou jednotlivých krúžkov, zápis do krúžkovej činnosti. V septembri plánujeme zabezpečiť aktivity pre deti v rámci Poľovníckeho dňa.

Lucia Troppová, foto: Milan Glevaňák, Ondrej Miškovič

Read more

3. ročník Lezeckého kempu pre mladých lezcov a lezkyne

Od 18.7. do 22.7.2022 sa konal už 3. ročník Lezeckého kempu pre mladých lezcov a lezkyne. Za týchto 5 dní mali možnosť do sýtosti si zaliezť na rôznych stenách a cestách rôznych obtiažností, ale asi najväčším lákadlom bolo zlaňovanie z Tomášovského výhľadu, ktoré zvládli výborne. Za všetkým však stálo mnoho ochotných ľudí a organizácií. Veľké ďakujem preto patrí lezeckým indoorovým stenám WoodRock Poprad a Rock café lezecká stienka Tatranská Lomnica. Reštauráciám Fontána a Santal za prípravu chutnej stravy. Trénerom z Reds Crew Trainings počas tréningu crossfit-u. Rovnako Erikovi Rabatinovi, ktorý dohliadal na bezpečný priebeh lezeckého dňa na Tomášovskom výhľade, Janke Mlynarčíkovej za pomoc a istenie počas lezenia a rodičom, ktorí dobrovoľne pomohli počas dňa na Tomášovskom výhľade. Ešte raz veľké ĎAKUJEME a tešíme sa na 4. ročník v roku 2023.

Read more

Radnica otvorená pre všetky deti z mesta

Mestský úrad Kežmarok a Centrum voľného času 1. júna pripravili pre najmenších obyvateľov nášho mesta podujatie, pri ktorom sa otvorili brány radnice a mesto ožilo atrakciami.
Na Slovensku sa Medzinárodný deň detí slávi od roku 1950. Pri jeho zrode stáli organizácie, ktorých poslaním bolo hájiť práva detí. Je to deň venovaný naším najmenších. Deň, ktorý dospelí venujú detskému svetu, detským hrám, radostiam a detským srdiečkam. Venovať sa im preto chceli v tento deň zamestnanci mestského úradu s vedením kežmarskej radnice.
Oslavovať Deň detí sa v Kežmarku začal už sobotu predtým, keď na Hradnom nádvorí v Kežmarku vystúpila Dúhalka a Sníček Hugo so svojím programom a mnohé deti si okrem krásnych spomienok odniesli i podpis či vyskákali sa pred pódiom. Deň otvorených dverí na úrade pre deti materských a základných škôl sa začal 1. júna, počas tohto dňa si mohli prezrieť mestskú políciu, sadnúť si do kresla primátora alebo navštíviť obradnú miestnosť.
Medzinárodný deň detí bol i o prijatí malých Kežmarčanov v obradnej miestnosti mestského úradu. Návštevníci tak mohli vidieť priebeh podujatia, ktorého tradíciu obnovila radnica na začiatku tohto roka. „Nie je nič hodnotnejšie, ako prejaviť city a vyznať sa z materinskej a otcovskej lásky, dať pocítiť, že naše deti sú pre nás to najdôležitejšie na svete,“ povedal primátor mesta Ján Ferenčák. Podujatie malo aj charitatívny charakter, primátor mesta učiteľkám venoval odznaky z dielne neziskovej spoločnosti Aliis, ktorá v Trenčianskej Teplej prevádzkuje denný stacionár s chránenou dielňou.
Počas júna a prichádzajúcich letných dní čakajú na Kežmarčanov viaceré akcie, na ktoré si prídu aj rodiny s deťmi. Festival EĽRO taktiež ostáva otvorený zadarmo pre deti menšie ako 140 cm v sprievode rodičov.

Read more

Ocenenie pre Vladimíra Mikšu, Jaroslava Božoňa, Stanislava Pisarčíka a Martina Remeňa

Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami.

Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov.

„Tento rok sme sa stretli, aby sme oslávili vytrvalú a zaslúžilú prácu všetkých učiteľov a pedagógov, za ktorú si zaslúžia úctu a poďakovanie,“ povedal Ján Ferenčák a pokračoval: „Byť zodpovedný za budúce smerovanie ľudstva znamená vidieť dopredu, uvedomovať si svoju možnosť vplyvu na život ďalších generácií. Ich práca túto zodpovednosť prináša. Pre mnohé deti sa stávajú vzormi a formujú ich osobnosť. To je nie ľahká úloha, pozostáva z každodennej drobnej a mravenčej práce, pri ktorej odovzdávajú zo seba všetko. Za to im patrí úcta nielen jeden deň v roku, ale neustále.“ Ocenenia prijali terajší i vyslúžilí učitelia. Im memoriam za celoživotnú prácu so žiakmi bolo udelené Vojtechovi Wagnerovi a Tomášovi Deverovi.

Kežmarok má bohatú históriu rozvoja školstva. Prvá správa o kežmarskej mestskej škole, je známa z rokov 1383 až 1392. Hospodársky rozvoj podmienil rýchlejšie vzdelávanie sa domáceho obyvateľstva. Prvá škola bola postavená z dreva. Podľa najstarších popisov sedeli všetci žiaci v posluchárni a na vyvýšenom mieste bola katedra, pripomínajúca dnešnú kazateľnicu. Na nej boli presýpacie hodiny. Za katedrou visela tabuľa. Nechýbala ani skriňa na noty a knihy, na stenách boli napísané mravoučné nápisy a obrazy. Historický Kežmarok sa od nepamäti venoval vzdelávaniu. Najviditeľnejším domácim dôkazom európskeho významu pre školstvo je kežmarské lýceum.

Ocenení učitelia a pedagogickí pracovníci:

Materská škola Cintorínska 1: Želmíra Hanisková, Zlata Simoníková, Alena Bobovská a Jarmila Karašová.

Materská škola Kuzmányho: Juliana Hebrová, Eva Trunkatová, Anna Gurová, Jana Pjataková, Helena Trembová, Eva Nadániyova a Janka Backárová.

Materská škola Možiarska 1: Monika Kriššáková, Anna Malinová, Marta Horobová, Alžbeta Wawreková a Jitka Cveková.

Základná škola s Materskou školou Nižná Brána: Lýdia Bednarčíková, Júlia Kriššáková, Eva Lizáková, Jana Hajovská, Monika Jankurová, Gabriela Demeterová, Juraj Fabis, Gusta Karasová, Janka Šišková, Milan Nevický, Ľudmila Rochová, Jana Szentiványiová a Miriam Dernerová.

Základná škola s Materskou školou Svätého Kríža: Viera Tlachová, Mária Bočkayová, Mária Bolcarovičová, Mária Špaková, Vladimír Królik, Eva Vojtičková a Mária Pisarčíková.

Základná škola Grudschule: Lýdia Lejavová, Ľubica Gajanová, Jarmila Nahalková, Jozef Forberger, Viera Janovská, Eva Toporcerová, Vojtech Wagner, Danka Stašová, Mária Havranová a Anna Semanová.

Základná škola Dr. Daniela Fischera: Mária Pitoňáková, Eva Mačková, Tomáš Devera, Milan Halama, Iveta Hovancová, Anna Derevjaniková a Jana Danielčáková.

Centrum voľného času: Vladimír Mikša, Jaroslav Božoň, Stanislav Pisarčík a Martin Remeň.

Základná umelecká škola Antona Cígera: Ivana Abtová.

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.

úsek komunikácie a propagácie

Read more

Stretnutie v partnerskom meste Příbram potvrdilo správne smerovanie vzdelávania

Rok 2021 bol z hľadiska Centra voľného času (CVČ) veľmi náročný.

V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená. Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022. Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili sme ponuku o Teraristický krúžok, kde stihli členovia vytvoriť peknú expozíciu živočíchov. Snažia sa napodobniť v teráriách prirodzené biotopy, čo sa im aj veľmi dobre darí.

Ďalším novým krúžkom je Programovanie, kde som vedúci. Tento krúžok vznikol na základe medzinárodného projektu Erazmus + do ktorého je zapojený aj Kežmarok a CVČ. Činnosť programovanie OZOBOTOV sme začali v októbri. Stihli sme vytvoriť i nejaké projekty. V novembri sme mali pilotné stretnutie v Příbrame. V našom partnerskom meste sme získali veľa poznatkov a uistil som sa, že sme s deťmi na dobrej ceste.

Veríme, že v roku 2022 budú krúžky a ďalšie činnosti prebiehať prezenčne. Chceme dokončiť olympiády z rôznych predmetov, pripraviť letné tábory, dôstojne osláviť deň detí, zúčastniť sa na EĽRE, či pripraviť Deň otvorených dverí s náborom detí zameraných na krúžkovú činnosť.

Ladislav Petras

Read more
Domov
Aktuality
Podujatia
Kontakt