Centrum voľného času (CVČ) zastrešuje viac než 20 rôznych záujmových aktivít, v ktorých nájdu svoje vyžitie mladšie, no i staršie ročníky. Takisto organizuje mnoho akcií, z ktorých niektoré majú charitatívny podtón. O celom roku 2023 a plánoch do aktuálneho roku sme sa porozprávali s riaditeľom Centra voľného času mesta Kežmarok Radovanom Dejnekom.

 

Koľko detí máte momentálne zaregistrovaných v CVČ?

Momentálne máme zaregistrovaných 470 detí z Kežmarku a 330 detí z okolitých obcí.

 

Koľko krúžkov momentálne zastrešujete a ktoré sú to?

Zastrešujeme 24 krúžkov s rôznym zameraním pre všetky vekové kategórie. Sú to športové, ako napríklad gymnastika, fitnes, florbal, lezenie na umelej stene, karate, lukostreľba, kynologický krúžok, jumping, moderný tanec a ďalšie. Ďalej i tvorivé krúžky ako šikovné rúčky, kreatívne dielničky, angličtina pre malých či detská hernička Macík pre deti mladšie ako tri roky. Spolu s modernými krúžkami programovania a virtuálnej reality je výber naozaj široký.

 

Ako hodnotíte z pohľadu CVČ rok 2023?

Minulý rok bol z pohľadu Centra voľného času veľmi zaujímavý. Mali sme mnoho akcií ako karneval, deň otvorených dverí, letné akcie na kúpalisku či charitatívnu módnu prehliadku, z ktorej výťažok 4 300 eur šiel na podporu detského oddelenia nemocnice v Kežmarku. CVČ organizovalo aj zbierku a predaj oblečenia, z ktorého získané prostriedky v hodnote viac ako 800 eur šli na nákup granúl pre Mestský útulok Kežmarok. Počas leta sme organizovali šesť prímestských táborov s rôznym zameraním na horolezectvo, florbal, turistiku či šport pre všetkých a ďalšie iné. Centrum organizuje aj predmetové a športové olympiády pre všetky školy z nášho okresu. Týmto by sme chceli poďakovať každému zamestnancovi, krúžkarovi, trénerovi a partnerovi za skvele odvedenú prácu a mestu Kežmarok za podporu pri všetkých našich aktivitách.

 

Aké plány a vízie máte pre rok 2024?

Na rok 2024 sa tešíme. Počas neho nás čaká množstvo kultúrnych a športových podujatí. Veríme, že sa nám podarí prilákať do CVČ ďalších nových členov a že vyplníme voľný čas detí aktívne i zmysluplne, aby si každý prišiel na svoje.

Filip Kubáni