Hernička Macík je vhodná pre deti do 3 rokov.

Jej cieľom je rozvíjať prosociálne správanie detí, jemnú motoriku, komunikačnú schopnosť a kompetenciu hrať sa.

Ponúkame deťom zážitkové učenie formou rôznych besied, aktivít a hier.

Participujeme s odbornými zamestnancami v oblasti pedagogiky a medicíny.