V piatok 31. 03. 2023 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády kat. E, F, G na pôde ZŠ s MŠ Nižná brána.

Súťaže sa zúčastnilo až 86 žiakov z 11 škôl v okrese Kežmarok. V kategórii E súťažilo 30 ôsmakov a deviatakov. V kategórii F sa stretlo 32 žiakov šiesteho a siedmeho ročníka. V kategórii G súťažilo spolu 24 piatakov. Úspešnými riešiteľmi sa stali 34 žiaci.

Kategóriu G zvládla na 3. mieste Nina Božoňová (ZŠ s MŠ Nižná brána), pričom získala 79 bodov. Dominik Pajonko (ZŠ Dr. D. Fischera) skončil so ziskom 81 bodov na 2. mieste. Víťazkou sa so ziskom 90 bodov stala Veronika Šoltýsová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá).

V kategórii F obsadil 3. miesto Samuel Halčin (SŠ Lendak) so ziskom 84 bodov. Oliver Šolc (ZŠ Dr. D. Fischera) skončil na 2. mieste keď získal rovnaký počet bodov a teda 84. Víťazkou sa stala Katarína Šoltýsová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá) so ziskom 87 bodov.

V kategórii E obsadil 3. miesto Andrej Porubovič so ziskom 77 bodov a na 2. mieste so ziskom 78 bodov skončila Zuzana Šoltýsová (obaja ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá). Víťazkou sa so ziskom 84 bodov stala Diana Grivalská (ZŠ Spišská Stará Ves).

V prípade celkovej rovnosti bodov o umiestnení rozhodujú lepšie výsledky v prvej časti testu (v okresnom kole vrátane monotematickej časti a úloh z poznatkov o miestnej krajine). V prípade rovnosti bodov oboch častí testu o lepšom umiestnení rozhoduje vyšší počet bodov za úlohy monotematickej časti označené v teste symbolom *. V prípade rovnosti bodov všetkých častí testu (vrátane úloh monotematickej časti) komisia vyberie otázku z testu, na základe ktorej sa stanoví konečné poradie (https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/11/G51pok22.pdf, Metodicko-organizačné pokyny, 51. ročník Geografickej olympiády, kategórie E, F, G (ZŠ a OG), školský rok 2022/2023. str. 5)

Víťazom a úspešným riešiteľom gratulujeme a ostatným žiakom ďakujeme za účasť a prajeme mnoho úspechov v ďalších súťažiach.