V školskom roku 2023/2024 sme pre Vaše deti pripravili Hokejbalový krúžok, ktorý v našej ponuke dlhšie obdobie chýbal.

Ak máte záujem, neváhajte čím skôr doniesť prihlášky a odovzdať ich u nás v CVČ, najneskôr však do 14.9.2023.

Prihlášky nájdete na našej webovej stránke – https://www.cvc-kezmarok.sk/o-nas/kruzky/prihlaska/ – alebo ju dostanete priamo u nás.

Tešíme sa na nový školský rok.