V stredu 12. apríla 2023 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8.

Súťaže sa zúčastnilo dovedna 81 detí. V kat. Z6 31 detí, v Z7 26 detí a v kat. Z8 24 detí.

Až 38 z nich bolo úspešnými riešiteľmi.

 

Kategória Z6

1.miesto – Monika Koscelníková (ZŠ s MŠ sv. Kríža)

2.miesto – Bibiána Ovšonková (ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce)

3.miesto – Patrícia Majerčáková (SŠ Lendak), Erik Kušmírek (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá), Alexander Neustadt (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)

Jonatán Mérey (ZŠ s MŠ Nižná brána), Sabína Halčinová (ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá), Jakub Brejka (ZŠ Grundschule)

 

Kategória Z7

1.miesto – Nikola Nevický (ZŠ Dr. D. Fischera)

2.miesto – Samuel Grich (ZŠ s MŠ Slovenská Ves)

3.miesto – Daniel Poláček (ZŠ Spišská Stará Ves)

 

Kategória Z8

1.miesto – Michaela Gáborčíková (ZŠ Dr. D. Fischera)

2.miesto – Barbora Konopová (SŠ Lendak), Tamara Króliková (ZŠ s MŠ sv. Kríža)

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a úspešným riešiteľom spoločne s víťazmi srdečne gratulujeme.