V rámci projektu ERASMUS+ s názvom Robotics moves the world, do ktorého sú zapojené ZŠ Grundschule, CVČ, Mesto Kežmarok a školy z Čiech a Holandska, sú realizované aj medzinárodné vzdelávacie aktivity a projektové stretnutia. Jedno také sa odohráva aj v Kežmarku. Bolo skvelé vidieť, s akým nadšením naši žiaci vyskladali mini robotov z lega, ktorým následne naprogramovali pohybové funkcie.