V stredu 15. novembra 2023 sa konal 16. ročník olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Okresné kolo sa konalo v priestoroch CVČ Kežmarok.

Súťaže sa zúčastnilo 8 dievčat a 3 chlapci z 11 základných škôl v okrese Kežmarok.

6 súťažiacich dosiahlo stanovený počet bodov aby mohli byť úspešnými riešiteľmi.

 

  1. miesto – Klára Kadašiová (ZŠ s MŠ Nižná brána) – postupuje na Krajské kolo
  2. miesto – Noemi Smreková (ZŠ s MŠ sv. Kríža)
  3. miesto – Sonja Pohorelská (ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá)