Krúžok Šikovné ruky navštevovalo 14 žiakov 2.A triedy. V tomto školskom roku bol krúžok zameraný na prácu s hlinou.

Hneď v októbri bol prizvaný pán hrnčiar, ktorý podal deťom cenné rady, ako s ňou pracovať.

Počas 10mesačnej práce sa deti naučili pracovať s týmto krásnym prírodným materiálom. Vyrábali si rôzne úžitkové a dekoratívne predmety, ako napríklad vázičky, svietniky, prívesky, srdiečka pre mamičky, rôzne zvieratká: korytnačky, slimáčiky, sovičky.

S výrobkami sa zapájali do rôznych súťaží, skrášľovali interiér triedy, potešili svojich blízkych. Súčasťou krúžku boli aj turistické vychádzky, hry v prírode, opekačka.

Práca sa deťom páčila a radi by s hlinou pracovali aj budúci školský rok.