V pondelok 22.5.2023 sa konalo finále II. ročníka Školskej horolezeckej ligy žiakov a žiačok ZŠ.

Z rôznych dôvodov sa dve školy nemohli zúčastniť finále, do ktorého postúpili a tak na finálové kolo nastúpilo 6 škôl.

ZŠ Dr. D. Fischera, ZŠ s MŠ Nižná brána, ZŠ Grundschule, ZŠ s MŠ sv. Kríža, ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá a ZŠ Toporec.

Spoločne sa predstavilo 9 žiakov a 9 žiačok, ktorí si svoje sily zmerali na 3 rozličných lezeckých cestách a v disciplíne bouldering.

Súťažili ako jednotlivci a zároveň zbierali body v súťaži družstiev.

 

Výsledky – ŽIACI ZŠ

1.miesto – Oliver HAZUCHA (ZŠ Dr. D. Fischera)               (11 + 12 + 18 + 16)              57 b.

2.miesto – Juraj ČUBAN (ZŠ Dr. D. Fischera)                        (11 + 12 + 16,5 + 12)        51,5 b.

3.miesto – Andreas ARPÁŠ (ZŠ s MŠ Nižná brána)              (10 + 13 + 18 + 8)             49 b.

4.miesto – Šimon BELIŠ (ZŠ s MŠ Nižná brána)                   (9 + 10 + 14 + 11)              44 b.

5.miesto – Samuel KRIGOVSKÝ (ZŠ Štefánika, Sp. Belá)    (9,5 + 10,5 + 13 + 7,5)     40,5 b.

6.miesto – Denis GRIGLÁK (ZŠ Grundschule)                       (6,5 + 12 + 15,5 + 6)         40 b.

7.miesto – Tomáš KULIG (ZŠ Toporec)                                    (9 + 10,5 + 14,5 + 4,5)     38,5 b.

8.miesto – Zoran GRIVALSKÝ (ZŠ Štefánika, Sp. Belá)        (8 + 9,5 + 14 + 7)             38,5 b.

9.miesto – Matúš PETRULÁK (ZŠ s MŠ sv. Kríža)                  (9 + 9,5 + 9,5 + 0)          28 b.

 

Výsledky – ŽIAČKY ZŠ

1.miesto – Michaela PANDOŠOVÁ (ZŠ Dr. D. Fischera)     (10 + 11 + 14,5 + 14)             49,5 b.

2.miesto – Martina PAVLOVIČOVÁ (ZŠ s MŠ sv. Kríža)     (9,5 + 10,5 + 13 + 12)            45 b.

3.miesto – Daniela GODALOVÁ (ZŠ s MŠ sv. Kríža)            (8 + 9 + 12 + 11)                    40 b.

4. miesto – Kristína JUHÁSOVÁ (ZŠ Grundschule)             (9 + 9 + 13 + 7,5)                 38,5 b.

5.miesto – Ellin GALLYOVÁ (ZŠ Dr. D. Fischera)                (9 + 9 + 12 + 8,5)                   38,5 b.

6.miesto – Rebeka GRIVALSKÁ (ZŠ Štefánika, Sp. Belá)    (9 + 8,5 + 13 + 6)                  36,5 b.

7.miesto – Sofia BEDNÁROVÁ (ZŠ s MŠ Nižná brána)        (9 + 8,5 + 11 + 6,5)                 35 b.

8.miesto – Svetlana GRIVALSKÁ (ZŠ Štefánika, Sp. Belá)   (8 + 7 + 10 + 5,5)                 30,5 b.

9.miesto – Oľga ZAMKOVSKÁ (ZŠ Toporec)                           (5,5 + 6 + 8,5 + 0)                 20 b.

 

Výsledky – ŠKOLY

1.miesto – ZŠ Dr. D. Fischera         106,5 b.

2.miesto – ZŠ s MŠ Nižná brána        84 b.

3.miesto – ZŠ Grundschule              78,5 b.

4.miesto – ZŠ Štefánika, Sp. Belá       77 b.

5.miesto – ZŠ s MŠ sv. Kríža               73 b.

6.miesto – ZŠ Toporec                        58,5 b.