Po prázdninách a dovolenkách opäť prichádzajú žiaci a študenti do školských lavíc. Verím, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle, že ste si oddýchli od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie nového školského roka. Začiatkom septembra sa totiž ten pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovoleniek končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo ako učiteľov, tak aj žiakov.
Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností. Určite nemusím pripomínať, aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešnej dobe. Svet očakáva ľudí samostatných, schopných postarať sa samých o seba, vedieť sa rýchlo zorientovať, vedieť použiť vedomosti, rýchlo získať nové informácie. K tomu treba mať dobré základy vzdelania.
Škola nie je len miestom, kde deti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale zároveň priestorom, v ktorom by sa mali cítiť dobre, tvorivo, slobodne, kde môžu rozvíjať svoje schopnosti a naplno popustiť uzdu svojej fantázii.
Na svoj prvý vstup do školy sa určite tešia všetci prváčikovia. V škole sa naučia nielen čítať a písať, dostanú základy z matematiky, ale čaká ich svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti, vyučovanie cudzích jazykov, spomienky na predkov a krásy regiónu v predmetoch školského vzdelávacieho programu.
Aj našich deviatakov čaká náročný školský rok. Majú pred sebou dôležitú úlohu vybrať si povolanie, na ktoré sa budú pripravovať na strednej škole, čaká ich testovanie a prijímacie skúšky, na ktoré sa musia dôsledne a zodpovedne pripravovať. Ale aj ostatných žiakov čaká desať mesiacov usilovnej práce, aby získali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, venovali sa svojim záľubám.
Neodmysliteľnou súčasťou škôl nášho mesta sú ich zamestnanci. Všetkým pracovníkom škôl – pedagogickým i nepedagogickým – prajem veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov.
Na záver želám všetkým veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Úprimne si želám, aby každá škola mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Prajem vám všetkým pohodový a úspešný školský rok 2022/2023.
Mgr. Lucia Troppová
vedúca oddelenia školstva, športu a mládeže
Mestského úradu Kežmarok