Vďaka úspešnému projektu ZŠ Grundschule boli aj v marci Vianoce. Finančná čiastka takmer 2000 Eur z projektu podpory regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacich k národnostným menšinám poslúžila na zakúpenie divadelných kostýmov, ozvučenia, stoličiek pre divákov, vianočných dekorácií i Betlehema. Cieľom projektu bolo pripraviť žiakov na rolovú hru v podobe jasličkovej scénky v nemeckom jazyku, doplnenú o vianočné piesne a koledy.
Nacvičený program prezentovali žiaci pred hosťami z Karpatsko-nemeckého spolku, zástupcami zriaďovateľa, učiteľmi a žiakmi školy v týchto dňoch. Projekt chce škola prezentovať každoročne počas vianočného obdobia v rámci programu v meste, deťom materských škôl a aj žiakom vlastnej školy.