Centrum voľného času (CVČ) v Kežmarku je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Kežmarok, ktoré poskytuje voľnočasové aktivity pre deti a mládež aj počas letných prázdnin.

Leto v centre voľného času

V mesiaci júl sme si pre deti pripravili štyri turnusy letných táborov. Dva turnusy s názvom Letný športový prímestský tábor  pod vedením Milana Glevaňáka. Tábory sú zamerané na podporu fair play súťaživosti v športe, začlenenie jednotlivca do kolektívu, zlepšenie športových schopností a návykov v športe, kolektívne, individuálne a netradičné športy, ako je futbal, hokejbal, florbal, basketbal, volejbal, atletika, gymnastika, bicyklovanie, lezecká stena, posilňovanie vlastným telom, mobilita, obratnosť, odrazová sila, ale pamätalo sa i na animačné hry, kultúrny program a besedy so športovcami.

Uskutočnil sa taktiež jeden turnus tábora Cestou necestou okolo Kežmarku pod vedením Martina Trajčíka, ktorý bol zameraný na turistické vychádzky do okolia nášho mesta, ale aj do Vysokých Tatier, aj v tomto tábore prebiehali rôzne športové aktivity, bonusom je precvičenie angličtiny. Účastníci sa učia na tábore správať sa v prírode, dozvedia sa o ochrane prostredia, v ktorom žijú, poznávajú rastliny a živočíchy, ktoré žijú v tomto prostredí.

V júli taktiež centrum zorganizovalo jeden turnus Lezeckého kempu pod vedením pána Martina Remeňa. Deti sa učia pohybovať na lezeckej stene a používať lezecký materiál. Majú zabezpečených inštruktorov lezenia a horského vodcu UIAGM. Svoje lezecké schopnosti si overia na lezení na skale. V mesiaci august sú pre deti pripravené ešte dva turnusy Letného prímestského športového tábora pod vedením p. Glevaňáka. V letných táboroch majú deti zabezpečenú stravu, pitný režim, dopravu, športový materiál, trénerov, animátorov a vstupné.

Pomáhali aj pri organizácii festivalu EĽRO

Centrum voľného času sa svojím programom podieľalo aj na festivale Európske ľudové remeslo, ktoré sa konalo od 8. až 10. júla. Pre deti sme mali pripravené dve zóny, a to vonkajšiu a vnútornú. Vo vonkajšej zóne sme realizovali maľovanie na tvár, deti si mohli zahrať stolný futbal, alebo hodiť lietajúcim tanierom na kôš. Ak boli unavené, oddýchli si v hamákoch, alebo na sedacích vakoch, ktoré na oddych často využívali aj dospelí. Pre menšie deti bol prichystaný domček, šmýkalka a malá hojdačka. Vo vnútornej zóne zase mali možnosť skladať Lego a iné stavebnice na koberci, zahrali si puzzle, alebo si mohli vymaľovať omaľovánky s historickými pamiatkami mesta Kežmarok. V zadnej časti bol pripravený priestor pre mamičky s malými bábätkami, ktoré ich tam mohli prebaliť a nakŕmiť.

S deťmi sa hrali animátori a maľovanie na tvár zabezpečili členovia študentského parlamentu. Rodičia ocenili priestor, v ktorom si s deťmi mohli oddýchnuť a zahrať sa, pretože pre malé deti je účasť na EĽRE pomerne náročná záležitosť. Tiež sa im páčil priestor, ktorý bol bezbariérový a mohli sa tam dostať pohodlne aj s kočiarom.

Nový školský rok 2022/2023

Aktivity centra budú pokračovať v novom školskom roku záujmovou činnosťou, ktorá bude prebiehať od októbra do konca mája. Začiatkom septembra plánujeme zorganizovať Deň otvorených dverí v areáli CVČ. Na tomto dni chceme deťom predstaviť krúžky, do ktorých sa môžu zapísať. Niektoré krúžky už máme dohodnuté, ale na otvorení ďalších sa ešte pracuje, takže konečný zoznam bude až na začiatku septembra. Veríme, že ponuka bude pestrá a pre žiakov zaujímavá. Zatiaľ máme dohodnuté tieto krúžky: Šport pre všetkých, Šachový, Karate, Plávanie, In line lyžovanie, Teraristika, Lesná pedagogika, Šport, Bedminton, Joga pre deti. Pracujeme na tom, aby sme zabezpečili krúžky, v ktorých by si deti mohli rozvíjať svoju umeleckú stránku a kreativitu, ako tanečný, práca s hlinou, a podobne. Uvidíme, čo z našich plánov sa nám podarí zrealizovať.

Súčasťou areálu CVČ je aj multifunkčné ihrisko, ktoré je využívané širokou verejnosťou a deťmi na rôzne športové hry, hlavne loptové. Uskutočnili sa tam aj športové akcie pod záštitou Európskeho mesta športu, napr. zumba, pound a cvičenia mobility. Ihrisko je využívané aj počas letných športových táborov.

Na jeseň plánuje CVČ už spomínaný Deň otvorených dverí spojený s prezentáciou jednotlivých krúžkov, zápis do krúžkovej činnosti. V septembri plánujeme zabezpečiť aktivity pre deti v rámci Poľovníckeho dňa.

Lucia Troppová, foto: Milan Glevaňák, Ondrej Miškovič