Od pondelka 26.2.2024 do piatka 01.03.2024 sa konal v CVČ Kežmarok pod
vedením trénerov Focus Floorball Academy 2. ročník športovo
florbalového Campu.
Na tábore zúčastnilo 20 detí – 17 chlapcov a 3 dievčatá.

Počas celého týždňa mali deti zabezpečený pitný režim, desiatu a
olovrant prostredníctvom džúsov a keksov a teplé jedlo v reštaurácii
Mini Bar.

V pondelok deti absolvovali 2x  florbalové tréningy  zamerané na
vzájomnú spoluprácu, ale aj zlepšovanie individuálnych predpokladov.
Počas prvého dňa obdržali tričká a športové fľaše, ktoré ich
sprevádzali počas celého týždňa.

V utorok deti trénovali po vedením trénerov v hale FOCUS+ kedy počas
crossfitového tréningu zlepšovali koordináciu, rovnováhu, vytrvalosť,
ale aj silové spektrum a absolvovali aj obed v neďalekej reštaurácii
Mini Bar.

V stredu  sa deti hrali zoznamovacie a iné hry zamerané na vzájomnú
spoluprácu, ale aj zlepšovanie individuálnych predpokladov.
Absolvovali aj obed v neďalekej
reštaurácii, po ktorom využili lezeckú stenu CVČ, ihrisko CVČ a
multifunkčné ihrisko CVČ.

Vo štvrtok deti absolvovali tréning na zimnom štadióne v Kežmarku a po
obede navštívili Kino Iskra v Kežmarku kde mali premietanú rozprávku
Nerozlučná dvojka .

Počas piatku deti trénovali v športovej hale Focus+ kde bol program
ukončený florbalovým turnajom.

Po návrate z haly čakalo na deti už len záverečné vyhodnotenie  a
odovzdávanie darčekov.
Tento Camp bol podporený Európskou komunitou športu 2024.