Milí priaznivci kynológie,

dňa 25.05.2023 sa od 15:30 uskutoční v priestoroch CVČ záverečná súťaž psíkov zapojených v krúžkovej činnosti CVČ.

Pozývame aj širokú verejnosť, ktorá má záujem sa pozrieť na výkony nielen detí, ale aj ich psíkov.