🎯🎯Mestská liga v šípkách 🎯🎯

Mesto Kežmarok v spolupráci s CVČ Kežmarok pod záštitou Európskej komunity športu 2024 organizuje projekt Mestskej ligy v šípkach, ktorá sa bude hrať v Centre voľného času v Kežmarku.

Registrácia hráčov na ligu je zadarmo a prihlásenie sa do kategórií je do 10.4.2024.
Bližšie informácie na tel.čísle.:0904381384,alebo milan.glevanak@kezmarok.sk
 🎯🎯