Od 1. januára je v účinnosti zákon o podpore práce s mládežou, pod ktorý spadá aj organizácia, akou je centrum voľného času (CVČ). Zákon by mal priniesť nové pracovné miesta pedagógom a mládeži viac príležitostí na rozvoj.

Centrum voľného času Kežmarku zorganizovalo v januári viaceré súťaže, či už predmetové, recitátorské alebo športové. Na konci januára sa zúčastnilo vedenie CVČ v Bratislave na konferencii pri príležitosti 20. výročia Asociácie centier voľného času na Slovensku. Poslaním tejto asociácie je byť jedným z dôležitých aktérov podieľajúcich sa na vytváraní moderného výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý podporuje rozvoj detí a mládeže a prispieva k zavádzaniu nových trendov v práci mimo vyučovania.

Dôležitým mládežníckym orgánom miest sú mládežnícke parlamenty. CVČ je miestom, kde sa takýto parlament zložený z mladých ľudí stretáva, ako i spolu tvorí nápady a riešenia pre naše mesto. „Kežmarok mal v tomto parlamente vždy šikovných mladých ľudí, ktorí sa napriek svojim aktivitám naplno venovali práci v ňom,“ predstavila nám poslanie parlamentu riaditeľka CVČ Ingrid Lindemanová, ktorá však dodala: „Bohužiaľ sa stáva čoraz častejšie, že mnoho aktívnych mladých dnes už nemá čas sa stretávať sa a zosúladiť všetky ich harmonogramy si vyžaduje dávku umenia.“ Nový zákon sa venuje mnohým oblastiam práce s mládežou. Okrem iného sa do zákona dostalo ustanovenie o mládežníckom parlamente, ktoré prinesie centrám voľného času ďalších pracovníkov s mládežou.

Slovenský inštitút mládeže IUVENTA a Dům zahraniční spolupráce vyhlásili výzvu na zapojenie samospráv do Europe Goes Local (EGL) 2020 a zároveň výzvu pre záujemcov o pozíciu mentor lokálneho tímu. „Do tejto výzvy sa spolu s centrum voľného času zapojilo aj mesto Kežmarok ako samospráva. Vo februári sa uskutoční prvé stretnutie v Bratislave, kde sa podrobnejšie oboznámime s ďalšími informáciami o tomto zákone. Po tomto stretnutí bude vybraných päť centier voľného času, ktoré budú mať možnosť zúčastniť sa na tomto projekte,“ informovala riaditeľka CVČ.

Podľa doterajších zistení vedenia CVČ je prihlásených 23 samospráv a konkurencia bude naozaj veľmi veľká. „Dúfame, že v tomto projekte budeme úspešní,“ vyslovila prianie Lindemanová.