Primátor mesta Kežmarok v piatok 22. apríla ocenil učiteľov kežmarských materských a základných škôl za ich obetavú prácu a osobný prínos vo vzdelávaní detí a mládeže v regióne pod Tatrami.

Stretnutie vedenie mesta s učiteľmi sa uskutočnilo v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov. Z rúk primátora si odnieslo ocenenie 58 učiteľov.

„Tento rok sme sa stretli, aby sme oslávili vytrvalú a zaslúžilú prácu všetkých učiteľov a pedagógov, za ktorú si zaslúžia úctu a poďakovanie,“ povedal Ján Ferenčák a pokračoval: „Byť zodpovedný za budúce smerovanie ľudstva znamená vidieť dopredu, uvedomovať si svoju možnosť vplyvu na život ďalších generácií. Ich práca túto zodpovednosť prináša. Pre mnohé deti sa stávajú vzormi a formujú ich osobnosť. To je nie ľahká úloha, pozostáva z každodennej drobnej a mravenčej práce, pri ktorej odovzdávajú zo seba všetko. Za to im patrí úcta nielen jeden deň v roku, ale neustále.“ Ocenenia prijali terajší i vyslúžilí učitelia. Im memoriam za celoživotnú prácu so žiakmi bolo udelené Vojtechovi Wagnerovi a Tomášovi Deverovi.

Kežmarok má bohatú históriu rozvoja školstva. Prvá správa o kežmarskej mestskej škole, je známa z rokov 1383 až 1392. Hospodársky rozvoj podmienil rýchlejšie vzdelávanie sa domáceho obyvateľstva. Prvá škola bola postavená z dreva. Podľa najstarších popisov sedeli všetci žiaci v posluchárni a na vyvýšenom mieste bola katedra, pripomínajúca dnešnú kazateľnicu. Na nej boli presýpacie hodiny. Za katedrou visela tabuľa. Nechýbala ani skriňa na noty a knihy, na stenách boli napísané mravoučné nápisy a obrazy. Historický Kežmarok sa od nepamäti venoval vzdelávaniu. Najviditeľnejším domácim dôkazom európskeho významu pre školstvo je kežmarské lýceum.

Ocenení učitelia a pedagogickí pracovníci:

Materská škola Cintorínska 1: Želmíra Hanisková, Zlata Simoníková, Alena Bobovská a Jarmila Karašová.

Materská škola Kuzmányho: Juliana Hebrová, Eva Trunkatová, Anna Gurová, Jana Pjataková, Helena Trembová, Eva Nadániyova a Janka Backárová.

Materská škola Možiarska 1: Monika Kriššáková, Anna Malinová, Marta Horobová, Alžbeta Wawreková a Jitka Cveková.

Základná škola s Materskou školou Nižná Brána: Lýdia Bednarčíková, Júlia Kriššáková, Eva Lizáková, Jana Hajovská, Monika Jankurová, Gabriela Demeterová, Juraj Fabis, Gusta Karasová, Janka Šišková, Milan Nevický, Ľudmila Rochová, Jana Szentiványiová a Miriam Dernerová.

Základná škola s Materskou školou Svätého Kríža: Viera Tlachová, Mária Bočkayová, Mária Bolcarovičová, Mária Špaková, Vladimír Królik, Eva Vojtičková a Mária Pisarčíková.

Základná škola Grudschule: Lýdia Lejavová, Ľubica Gajanová, Jarmila Nahalková, Jozef Forberger, Viera Janovská, Eva Toporcerová, Vojtech Wagner, Danka Stašová, Mária Havranová a Anna Semanová.

Základná škola Dr. Daniela Fischera: Mária Pitoňáková, Eva Mačková, Tomáš Devera, Milan Halama, Iveta Hovancová, Anna Derevjaniková a Jana Danielčáková.

Centrum voľného času: Vladimír Mikša, Jaroslav Božoň, Stanislav Pisarčík a Martin Remeň.

Základná umelecká škola Antona Cígera: Ivana Abtová.

PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M.

úsek komunikácie a propagácie