11.3.2024 organizovalo CVČ Kežmarok školenie pre pani učiteľky kežmarských materských a základných škôl.
Seminár s názvom Hravo k bezpečnej doprave bol zameraný na dopravnú výchovu na školách a škôlkach.
Na seminári sa zúčastnilo 13 p. učiteliek z našich MŠ a ZŠ.
Ďakujeme za účasť a dúfame, že ste si odniesli nápady a inšpiráciu do ďalšej práce s deťmi a tešíme sa nabudúce🙂