Rok 2021 bol z hľadiska Centra voľného času (CVČ) veľmi náročný.

V prvej polovici roka bola prezenčná činnosť až na dva májové týždne pozastavená. Začiatkom septembra sme zorganizovali Deň otvorených dverí s vysokou účasťou detí a žiakov, čo nás milo prekvapilo. Prezentovali sme krúžkovú činnosť na školský rok 2021/2022. Všetky krúžky nám ostali tak ako v predchádzajúcom roku, no rozšírili sme ponuku o Teraristický krúžok, kde stihli členovia vytvoriť peknú expozíciu živočíchov. Snažia sa napodobniť v teráriách prirodzené biotopy, čo sa im aj veľmi dobre darí.

Ďalším novým krúžkom je Programovanie, kde som vedúci. Tento krúžok vznikol na základe medzinárodného projektu Erazmus + do ktorého je zapojený aj Kežmarok a CVČ. Činnosť programovanie OZOBOTOV sme začali v októbri. Stihli sme vytvoriť i nejaké projekty. V novembri sme mali pilotné stretnutie v Příbrame. V našom partnerskom meste sme získali veľa poznatkov a uistil som sa, že sme s deťmi na dobrej ceste.

Veríme, že v roku 2022 budú krúžky a ďalšie činnosti prebiehať prezenčne. Chceme dokončiť olympiády z rôznych predmetov, pripraviť letné tábory, dôstojne osláviť deň detí, zúčastniť sa na EĽRE, či pripraviť Deň otvorených dverí s náborom detí zameraných na krúžkovú činnosť.

Ladislav Petras