Krúžok 🎨🖌Kreatívne dielničky 🎨🖌🖍📝
Rád kreslíš maľuješ, jednoducho tvoríš?
Tak tento krúžok je pre teba ako stvorený 🙂
Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr do 14.9.2023 priamo v CVČ📩❗️❗️‼️
Tešíme sa na Vás 🤩