Centrum voľného času upravuje výšku poplatkov za krúžkovú činnosť s účinnosťou od 1.1.2023 na základe VZN mesta Kežmarok č. 5/2022.